Personlig assistans

Vi vänder oss till dig som är assistansberättigad.

Många av våra kunder lever i hushållsgemenskap med sina assistenter.

Vår ambition är att både du som kund och dina assistenter ska känna att vi tillvaratar era intressen på bästa sätt. Futura Assistans AB tar fullt arbetsgivaransvar med administation och arbetsledning.

Vi hjälper till med ansökningar och kontakt med berörda parter. Den praktiska arbetsledningen utgörs av en arbetsledare hos varje kund, arbetsledare kan vara du själv, din företrädare eller någon annan person utsedd av dig. Det är dina önskemål som kund som styr den personliga assistansens utformning.