LSS / Socialförsäkringsbalken

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS/Socialförsäkrings-balken) innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service åt personer med funktionshinder. Personlig assistans är en av dessa insatser.

Assistansersättning är en rättighet för dig som har stora och varaktiga funktionshinder och behöver personlig assistans för att klara din vardag.

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd och hjälp som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer med ingående kunskaper om den funktionshindrade.