Synpunkter, klagomål & visselblåsning

Vår målsättning är att du som kund, anställd eller anhörig alltid ska få ett bra bemötande. Har du synpunkter eller klagomål du vill framföra så hör gärna av dig via e-post eller telefon till oss Futura Assistans kontor. Dina åsikter är viktiga för oss för att vi ska kunna bli ännu bättre på vårt arbete. 

 

Vad är visselblåsning?

Visselblåsarfunktionen är till för att anmäla missförhållanden och olagligheter inom Futura Assistans AB. Det ska vara sådant som den breda allmänheten har ett intresse av att få reda på och inte beröra till exempel enskild assistans, missnöje på arbetsplatsen eller mobbning.

Misstankarna ska vara konkreta och kan exempelvis vara:

  • Ekonomisk brottslighet, mutor och/eller korruption
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa som exempelvis systematisk diskriminering
  • Jäv

Visselblåsning ersätter inte din plikt om medarbetares och verksamheters rapporteringsskyldighet enligt Lex Sarah, Lex Maria eller SoL, 1§14 kap.

 

I Futura Assistans kan alla anställda visselblåsa. Lagen omfattar de som är eller har varit anställda i Futura Assistans samt dem som ska börja i Futura Assistans.

Som visselblåsare är du skyddad av visselblåsarlagen (Lag 2021:890). För att visselblåsarskyddet ska gälla i kontakt med media måste du först ha visselblåst till Futura Assistans eller berörd myndighet, utan att Futura Assistans eller myndigheten har hanterat din visselblåsning.

Visselblåsning kan göras skriftligt eller muntligt. Futura Assistans kan behöva spela in om det är ett muntligt samtal. Du behöver inte lämna ditt namn eller några kontaktuppgifter, men du kan då inte få veta vad vi gör med informationen.

Du får bryta tystnadsplikten när du visselblåser men inte utlämna enskilda personers handlingar.

 

Så här gör du för att visselblåsa:

Formulär: klicka här

Epost: visselblas@futura-assistans.se

Vanlig post:

Visselblåsning

Futura Assistans AB

Repslagaregatan 43

611 32  NYKÖPING

 

Tel: Ring 0155-22 60 85 och tala om att du vill visselblåsa.

 

Hur hanterar vi din rapport?

Alla inkomna ärenden hanteras av två personer inom Futura Assistans.

Om du väljer att ange vem du är kommer du, såvida du inte frånsäger dig sådan rätt, att få bekräftelse på mottagande av visselblåsningen. Vi kan behöva kontakta dig för kompletterande uppgifter och när ärendet är utrett, så att du får återkoppling om vidtagna åtgärder.

Det är tillåtet för Futura Assistans att spara personuppgifter som du lämnar eftersom vi måste följa visselblåsarlagen i enlighet med GDPR. Ändamålet med personuppgiftshanteringen är att återkoppla till dig när vi följer upp informationen i visselblåsningen.

När du lämnar en muntlig visselblåsarrapport kan vi behöva spela in samtalet. Detta görs i enlighet med GDPR.

Personuppgifter i visselblåsningar gallras senast två år efter att ärendet är avslutat.

Vårt mål är långsiktiga lösningar och kontinuitet i kontakter med våra kunder.

Futura Assistans AB

Repslagaregatan 43
611 32 Nyköping

0155-22 60 85

Copyrights © 2020 All Rights Reserved by Futura Assistans AB

Powered by Ready Digital